Zakupy w ramach projektu “ANIMA-środowiskowe usługi ochrony zdrowia psychicznego”

Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0127/19 w ramach RPO woj.podkarpackiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 8.3

Data..zamieszczeniaTermin..złożenia oferty Zapytanie ofertowe - opis ogólnyPełny tekst zapytania i załączniki do pobrania (pdf)

...23-07-2020...

...31-07-2020...
Zapytanie ofertowe nr 1/2020
Wykonanie prac adaptacyjnych w celu utworzenia Środowiskowego Klubu Wsparcia w Kolbuszowej w ramach projektu „ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia psychicznego”

Pobierz PDF

...27-08-2020...

...04-09-2020...
Zapytanie ofertowe nr 2/2020
Dostawa sprzętu komputerowego, AGD i RTV dla potrzeb utworzenia Środowiskowych Klubów Wsparcia w ramach projektu „ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia psychicznego”

Pobierz PDF

...27-08-2020...

...04-09-2020...
Zapytanie ofertowe nr 3/2020
Dostawa krzeseł i foteli dla potrzeb utworzenia Środowiskowych Klubów Wsparcia w ramach projektu „ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia psychicznego”

Pobierz PDF

...27-08-2020...

...04-09-2020...
Zapytanie ofertowe nr 4/2020
Dostawa mebli dla potrzeb utworzenia Środowiskowych Klubów Wsparcia w ramach projektu „ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia psychicznego”

Pobierz PDF

...01-09-2020...

...11-09-2020...
Zapytanie ofertowe nr 5/2020
Dostawa sprzętu sportowego dla potrzeb utworzenia Środowiskowych Klubów Wsparcia w ramach projektu „ANIMA – środowiskowe usługi ochrony zdrowia psychicznego”

Pobierz PDF
Zapraszamy do składania ofert