Nasza oferta

ANIMA Rzeszów - nasza placówka

ANIMA Rzeszów – nasza placówka

Przychodnia i Oddział

Przychodnia i Oddział

Anima Rzeszów

Anima Rzeszów

ANIMA Centrum Psychiatrii jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego zakres działalności obejmuje :

  • Specjalistyczną pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną.
  • Leczenie: nerwic, psychoz, zaburzeń jedzenia, depresji,CHAD, Autyzmu,  ADHD i zaburzeń zachowania u dzieci.
  • Promocja Psychiatrii Środowiskowej oraz profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego.
  • Szkolenia dla grup profesjonalistów pracujących w kontakcie z pacjentami
  • Wsparcie i szkolenia dla rodzin pacjentów
  • Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia
ANIMA Rzeszów - nasza placówka

ANIMA Rzeszów – nasza placówka

MISJA Centrum Psychiatrii ANIMA :

Zdrowie psychiczne i satysfakcjonujące funkcjonowanie jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, o które dbamy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej i psychologicznej.

Spieszymy z pełną zaangażowania pomocą , wsparciem i opieką, by ulżyć w cierpieniu, samotności, dodać otuchy i skutecznie przywracać do zdrowia osobom w kryzysie psychicznym. Nasza praca z pacjentem opiera się na szacunku, zaufaniu, zrozumieniu, profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu. Pomagamy uwierzyć we własne siły i odnaleźć w relacji z drugim człowiekiem własne zasoby do zdrowienia i funkcjonowania w życiu.

Wejście do rejestracji

Wejście do rejestracji

CELE Centrum Psychiatrii ANIMA :

Głównym celem naszego działania jest pomaganie osobom potrzebującym pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz wsparcie ich najbliższych.

Realizujemy to poprzez ofertę Poradni: porady lekarskie, porady psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową.
Oferujemy opiekę dzienną psychiatryczną w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Rzeszowie i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Kolbuszowej.

Wejście do Oddziału

Wejście do Oddziału

Leczenie, poradnictwo, interwencje kryzysowe, psychoterapię w poradniach oraz zespole leczenia środowiskowego, zarówno w siedzibie NZOZ jak i w ramach wizyt domowych u pacjenta.
Oferujemy leczenie chorób i zaburzeń psychicznych, wsparcie i poradnictwo oraz terapię wglądową w nurcie psychodynamicznym oraz  poznawczo-behawioralnym.

Promujemy Psychiatrię Środowiskową,  Pomagamy również rodzinom proponując terapię małżeńską i rodzinną, wspierając rodziny pacjentów psychoedukacją.
Dzięki obecności wykwalifikowanej kadry : psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów, możemy nieść pomoc zarówno dzieciom i młodzieży jak i dorosłym.

Specjalistycznych świadczeń z zakresu : psychiatria, psychologia i psychoterapia udzielamy :

  • NIEODPŁATNIE– osobom uprawnionym w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie i w ramach środków określonych umową zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Centrum  Psychiatrii Anima jako świadczeniodawcą.
  • NIEODPŁATNIE – osobom w zakresie i na warunkach określonych zleceniem lub umową zawartą z innym podmiotem finansującym te świadczenia.
  • ODPŁATNIE – w godzinach i na zasadach określonych i wiadomych pacjentom a zapisanych w Regulaminie podmiotu medycznego NZOZ ANIMA.

Psychiatra, psycholog, psychoterapeuta są do Waszych usług.

Zapraszamy do zapoznania się z kompetencjami i doświadczeniem kadry Centrum Psychiatrii ANIMA Rzeszów i Kolbuszowa.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz