Oddział Dzienny Psychiatryczny i Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Sala terapii Odziału

Sala terapii Odziału

Dzienny Oddział Psychiatryczny w Kolbuszowej i Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny w Rzeszowie w NZOZ ANIMA oferuje leczenie, które rozpoznaje przyczynę zaburzenia i niweluje jego objawy. Oddział dzienny jest pośrednią formą leczenia-hospitalizacji dziennej między oddziałem całodobowym a opieką ambulatoryjną.
Głównym elementem naszych oddziaływań leczniczych jest farmakoterapia oraz szeroko rozumiana indywidualna i grupowa psychoterapia. Opieramy się także na treningu umiejętności  i psychoedukacji, prowadzimy treningi pielęgniarskie.
Ważnym elementem harmonogramu jest terapia zajęciowa.

Gabinet lekarski Oddziału

Gabinet lekarski Oddziału

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy. Jako środek leczniczy, terapia zajęciowa może oddziaływać ogólnie, tzn. na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną jednostki lub miejscowo. Terapia zajęciowa, to pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych, zalecona przez lekarza a prowadzona przez fachowców w danej dziedzinie, które mają na celu przywrócenie choremu sprawności życiowej. Cel terapii zajęciowej w odniesieniu do poszczególnych pacjentów jest zawsze określany indywidualnie. Formy terapii zajęciowej najczęściej stosowane w oddziałach to :

 • Sala terapii Oddziału

  Sala terapii Oddziału

  ergoterapia – np. rzeźbiarstwo, tkactwo, makrama oraz wszelkiego rodzaju prace ręczne
 • arteterapia – terapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę
 • biblioterapia – praca z książką, spotkania literackie
 • choreoterapia – wykorzystanie form tanecznych
 • muzykoterapia – narzędziem pracy jest muzyka
 • dramatoterapia – wykorzystuje elementy teatru i psychodramy
 • poezjoterapia- czytanie, recytowanie, pisanie wierszy
 • Gabinet psychologiczny Oddziału

  Gabinet psychologiczny Oddziału

  kinezyterapia – gimnastyka, zajęcia ruchowe, rozgrywki sportowe oparte na zasadzie fair play, spacery

W większości rozpoznawanych chorób i trudności psychicznych możliwe jest uzyskanie pomocy dzięki włączeniu odpowiednich leków. Nowoczesne leki psychotropowe (działające na ośrodkowy układ nerwowy) są bezpieczne, w większości obarczone niewielkimi działaniami ubocznymi  lub działań ubocznych pozbawione.
W niektórych schorzeniach leki stanowią podstawową formę pomocy, w innych stosuje się je łącznie z psychoterapią. Oferujemy psychoterapię indywidualną i grupową.

Sala zabiegowa Oddziału

Gabinet zabiegowy Oddziału

Psychoterapia indywidualna umożliwia głębsze zrozumienie emocji oraz wewnętrznych konfliktów, co umożliwia zmianę spojrzenia na siebie i otwiera perspektywy dla mądrych życiowych decyzji.

Terapia grupowa pomaga w identyfikacji z chorobą oraz w zaakceptowaniu jej. Zawiera elementy edukacyjne (wzbogacając wiedzę jej uczestników) oraz treningowe (poprzez oddziaływania interpersonalne zwiększa samopoznanie, poprawia komunikację i umożliwia wypracowanie nowych, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych). Wpływa korzystnie na budowanie zdrowego poczucia własnej wartości, przez co zwiększa szansę na zdrowienie i radość z wprowadzanych zmian w swoim dotychczasowym życiu. Członkowie grupy terapeutycznej przychodzą z konkretnymi, własnymi problemami. Każdy ma swoje, specyficzne doświadczenia, własną, niepowtarzalną historię, środowisko, w którym funkcjonuje i sytuację życiową. Warunki otwartej i swobodnej komunikacji na grupie terapeutycznej umożliwiają wgląd w obszary pierwotnych konfliktowych relacji i przełożenia ich na obecne.

Psychoterapia grupowa – jest metodą oddziaływania psychologicznego, prowadzoną przez osoby o przygotowaniu specjalistycznym (psychoterapeuta, psycholog).

W ramach treningów pielęgniarskich omawiany jest sposób przyjmowania przez pacjenta leków, ich działanie i ewentualne wystąpienie skutków ubocznych.

Przeprowadzamy również treningi m.in. z zakresu:

 • umiejętności społecznych
 • rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich
 • trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy
 • trening kulinarny
 • trening z zakresu higieny osobistej

Po przebyciu cyklu 12 tygodniowego leczenia, pacjent ma szansę poznać bliżej siebie, przyjrzeć się relacjom z bliskimi osobami, nabyć nowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami, nauczyć się skutecznych strategii rozwiązywania problemów, spojrzeć z innej perspektywy na swoje życie i dokonać wyborów zmierzających do poprawy jakości życia. Plan terapii dla każdego pacjenta ustalany jest indywidualnie, po konsultacji z lekarzem psychiatrą, psychologiem, pielęgniarką i terapeutą zajęciowym.

Prace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastycznePrace plastyczne

Prace plastyczne powstałe w Oddziale w roku 2011


Wróć na stronę informującą ogólnie o wszystkich poradniach i oddziałach – kliknij >>