Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży od 01.07.2019 NIE PRACUJE. Prosimy o kontakt z REJESTRACJĄ.

Gabinet dziecięcy – ANIMA Rzeszów


Dzieci podobnie jak dorośli borykają się z problemami
, podobnie jak dorośli mogą mieć kłopoty zmyśleniem lub zachowaniem.

Mogą mieć też kłopoty w zrozumieniu tego co mówią do nich inni ludzie a niekiedy ich wypowiedzi mogą stać się trudne do zrozumienia, zachowanie nieadekwatne do sytuacji.

Może im to okresowo utrudniać uczenie się czy rozwiązywanie problemów szkolnych i rówieśniczych.

Gabinet dziecięcy – ANIMA Rzeszów

Gdy dziecko nie radzi sobie w szkole, ma trudności z koncentracją uwagi, ma dysleksję, dysortografię, zaburzenia pamięci, doznaje stresu, ma problemy osobowościowe, zaburzenia zachowania, specjaliści : psychiatra, psycholog, psychoterapeuta udzielą dziecku pomocy a rodzicom wskażą jak pracować z dzieckiem.

Nasza Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży realizuje pomoc lekarską, psychologiczną i psychoterapeutyczną adresowaną do dzieci i młodzieży w formie indywidualnej opieki terapeutycznej oraz grupowych form terapii.

Bawialnia gabinetu dziecięcego - ANIMA Rzeszów

Bawialnia gabinetu dziecięcego

Nasi specjaliści oferują profesjonalną pomoc w leczeniu zaburzeń i rozwiązywaniu problemów takich jak:

  • zaburzenia lękowe (fobie, niepewność, lęk w trudnych sytuacjach)
  • całościowe zaburzenia rozwojowe
  • ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
  • problemy szkolne i edukacyjne
  • zaburzenia zachowania i emocji
Zabawki, prace dzieci

Zabawki, prace dzieci

 • zaburzenia adaptacyjne i reakcje na stres
 • problemy komunikacyjne – trudności w nawiązywaniu kontaktu i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz z rodziną

 

Wróć na stronę informującą ogólnie o wszystkich poradniach i oddziałach – kliknij »