O nas – idea działania

ANIMA Rzeszów - nasza placówka

ANIMA Rzeszów - nasza placówka

Przychodnia i Oddział

Przychodnia i Oddział

Anima Rzeszów

Anima Rzeszów

ANIMA Centrum Psychiatrii jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego zakres działalności obejmuje :

  • Specjalistyczną pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną.
  • Leczenie: nerwic, psychoz, zaburzeń jedzenia, depresji, ADHD i zaburzeń zachowania u dzieci.
  • Profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego.
  • Szkolenia dla grup profesjonalistów pracujących w kontakcie z pacjentami
  • Wsparcie i szkolenia dla rodzin pacjentów
  • Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia
  • Szkolenia dla biznesu
Wejście do rejestracji

Wejście do rejestracji

MISJA Centrum Psychiatrii ANIMA :

Zdrowie psychiczne i satysfakcjonujące funkcjonowanie jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, o które dbamy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej i psychologicznej.

Zgodnie z myślą iż, samotność nie jest naszym przeznaczeniem,a samych siebie poznajemy tylko wtedy, kiedy możemy się przejrzeć w oczach innych, zapraszamy do wspólnego rozwiązywania osobistych problemów i szukania rozwiązań dla trudnych, życiowych spraw przy pomocy i współudziale profesjonalistów z dziedziny psychiatrii i psychologii.

ANIMA Rzeszów - nasza placówka

ANIMA Rzeszów - nasza placówka

Spieszymy z pełną zaangażowania pomocą , wsparciem i opieką, by ulżyć w cierpieniu, samotności, dodać otuchy i skutecznie przywracać do zdrowia.
Nasza praca z pacjentem opiera się na szacunku, zaufaniu, zrozumieniu, profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu. Pomagamy uwierzyć we własne siły i odnaleźć w relacji z drugim człowiekiem własne zasoby do zdrowienia i funkcjonowania w życiu.

CELE Centrum Psychiatrii ANIMA :

Głównym celem naszego działania jest pomaganie wszystkim osobom potrzebującym pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Wejście do Oddziału

Wejście do Oddziału

Realizujemy to poprzez wizyty lekarskie, porady psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową.
Oferujemy opiekę dzienną psychiatryczną w oddziale psychiatrycznym-rehabilitacyjnym. leczenie, poradnictwo, interwencje kryzysowe, psychoterapię w poradniach oraz zespole leczenia środowiskowego, zarówno w siedzibie NZOZ jak i w ramach wizyt domowych u pacjenta.
Oferujemy leczenie chorób i zaburzeń psychicznych, wsparcie i poradnictwo oraz terapię wglądową w nurcie psychodynamicznym.

Pomagamy również rodzinom proponując terapię małżeńską i rodzinną.
Dzięki obecności wykwalifikowanej kadry : psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów, możemy nieść pomoc zarówno dzieciom i młodzieży jak i dorosłym.

Specjalistycznych świadczeń z zakresu : psychiatria, psychologia i psychoterapia udzielamy :

  • NIEODPŁATNIE– osobom uprawnionym w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie i w ramach środków określonych umową zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Centrum  Psychiatrii Anima jako świadczeniodawcą.
  • NIEODPŁATNIE – osobom w zakresie i na warunkach określonych zleceniem lub umową zawartą z innym podmiotem finansującym te świadczenia.
  • ODPŁATNIE – w godzinach i na zasadach z góry określonych i powszechnie wiadomych pacjentom.

Psychiatra, psycholog, psychoterapeuta są do Waszych usług.

Zapraszamy do zapoznania się z kompetencjami i doświadczeniem kadry Centrum Psychiatrii ANIMA Rzeszów.

Podstawową naszą zasadą jest, iż żadne okoliczności pozamedyczne nie mogą stanowić odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do nas potrzebuje natychmiastowego ich udzielenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.