O nas

ANIMA Rzeszów - nasza placówka

ANIMA Rzeszów – nasza placówka

Przychodnia i Oddział

Przychodnia i Oddział

Anima Rzeszów

Anima Rzeszów

ANIMA Centrum Psychiatrii jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego zakres działalności obejmuje :

  • Specjalistyczną pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną.
  • Leczenie: nerwic, psychoz, zaburzeń jedzenia, depresji, ADHD i zaburzeń zachowania u dzieci.
  • Profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego.
  • Szkolenia dla grup profesjonalistów pracujących w kontakcie z pacjentami
  • Wsparcie i szkolenia dla rodzin pacjentów
  • Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia
  • Szkolenia dla biznesu
Wejście do rejestracji

Wejście do rejestracji

MISJA Centrum Psychiatrii ANIMA :

Zdrowie psychiczne i satysfakcjonujące funkcjonowanie jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, o które dbamy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej i psychologicznej.

Zgodnie z myślą iż, samotność nie jest naszym przeznaczeniem,a samych siebie poznajemy tylko wtedy, kiedy możemy się przejrzeć w oczach innych, zapraszamy do wspólnego rozwiązywania osobistych problemów i szukania rozwiązań dla trudnych, życiowych spraw przy pomocy i współudziale profesjonalistów z dziedziny psychiatrii i psychologii.

ANIMA Rzeszów - nasza placówka

ANIMA Rzeszów – nasza placówka

Spieszymy z pełną zaangażowania pomocą , wsparciem i opieką, by ulżyć w cierpieniu, samotności, dodać otuchy i skutecznie przywracać do zdrowia.
Nasza praca z pacjentem opiera się na szacunku, zaufaniu, zrozumieniu, profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu. Pomagamy uwierzyć we własne siły i odnaleźć w relacji z drugim człowiekiem własne zasoby do zdrowienia i funkcjonowania w życiu.

CELE Centrum Psychiatrii ANIMA :

Głównym celem naszego działania jest pomaganie wszystkim osobom potrzebującym pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Wejście do Oddziału

Wejście do Oddziału

Realizujemy to poprzez wizyty lekarskie, porady psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową.
Oferujemy opiekę dzienną psychiatryczną w oddziale psychiatrycznym-rehabilitacyjnym. leczenie, poradnictwo, interwencje kryzysowe, psychoterapię w poradniach oraz zespole leczenia środowiskowego, zarówno w siedzibie NZOZ jak i w ramach wizyt domowych u pacjenta.
Oferujemy leczenie chorób i zaburzeń psychicznych, wsparcie i poradnictwo oraz terapię wglądową w nurcie psychodynamicznym.

Pomagamy również rodzinom proponując terapię małżeńską i rodzinną.
Dzięki obecności wykwalifikowanej kadry : psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów, możemy nieść pomoc zarówno dzieciom i młodzieży jak i dorosłym.

Specjalistycznych świadczeń z zakresu : psychiatria, psychologia i psychoterapia udzielamy :

  • NIEODPŁATNIE– osobom uprawnionym w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie i w ramach środków określonych umową zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Centrum  Psychiatrii Anima jako świadczeniodawcą.
  • NIEODPŁATNIE – osobom w zakresie i na warunkach określonych zleceniem lub umową zawartą z innym podmiotem finansującym te świadczenia.
  • ODPŁATNIE – w godzinach i na zasadach z góry określonych i powszechnie wiadomych pacjentom.

Psychiatra, psycholog, psychoterapeuta są do Waszych usług.

Zapraszamy do zapoznania się z kompetencjami i doświadczeniem kadry Centrum Psychiatrii ANIMA Rzeszów.