Poradnia Zdrowia Psychicznego

Rejestracja

Rejestracja

Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ ANIMA Centrum Psychiatrii, zajmuje się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego, jak i zaburzeń zachowania.

Nasi specjaliści mają doświadczenie w leczeniu takich chorób jak:

 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia nastroju (depresja, mania)
 • Zaburzenia lękowe (w postaci fobii, lęk napadowy, lęk uogólniony)
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw)
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

  Poczekalnia

  Poczekalnia

 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia psychiczne związane z podeszłym wiekiem

Etapy leczenia – diagnoza.

Naszą kadrę tworzą specjaliści psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci.

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

Stosujemy farmakoterapię i psychoterapię dostosowaną indywidualnie do typu zaburzeń.
W toku postępowania leczniczego podstawowym działaniem jest właściwie przeprowadzona diagnoza.
Proces diagnostyczny jest integralnym elementem każdej formy pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej służy bowiem rozpoznaniu problemu, jego pogłębionemu rozumieniu i poszukiwaniu źródeł. Umożliwia również odnalezienie zasobów klienta, z których będzie można korzystać w dalszej pracy. Jest więc podstawą dla właściwego doboru metod i formy dalszej pracy, jak również niezwykle ważnym elementem procesu leczenia i rehabilitacji umożliwiającym monitorowanie postępów terapii.

Gabinet psychologiczny

Gabinet psychologiczny

Diagnozę przeprowadza wspólnie psychiatra i psycholog zgodnie z potrzebami pacjenta.
Metody pracy to : wywiad psychiatryczny, badanie psychiatryczne, rozmowa i wywiad psychologiczny, obserwacja, testy psychologiczne (kwestionariuszowe oraz testy projekcyjne).

Przeznaczone są dla :

 • osób cierpiących z powodu niepokoju, lęku, obniżonego nastroju, bezsenności i innych objawów, zaburzeń jedzenia, zaburzeń zachowania
 • osób, dla których diagnostyka będzie wstępem do podjęcia terapii lub innej formy leczenia, albo też szansę lepszego zrozumienia siebie

  Gabinet zabiegowy

  Gabinet zabiegowy

 • zaniepokojonych pojawieniem się trudności w codziennym funkcjonowaniu, związanymi np. z pogorszeniem pamięci, koncentracji uwagi lub trudności w uczeniu się
 • osób, które z powodu choroby lub urazu mózgu doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu – mają kłopoty z pamięcią, mową, doświadczają trudności emocjonalnych, dla których codzienne, czynności stały się nagle trudne, czy wręcz niewykonalne
 • osób dotkniętych chorobami ośrodkowego układu nerwowego;

Etapy leczenia – terapia.

Oferujemy pomoc terapeutyczną w postaci:

 • Terapii indywidualnej – jest to forma pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej polegająca na regularnych spotkaniach z psychologiem, psychoterapeutą. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (np. śmierć bliskiej osoby, rozpad małżeństwa) czy też leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego (np. nerwica, depresja).
 • Terapii grupowej – jest to forma pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej polegająca na regularnych spotkaniach prowadzonych przez psychoterapeutę, proponowana grupie osób z podobnymi problemami lub   schorzeniami.
 • Psychoedukacji – w której zdobyta przez pacjenta w wyniku edukacji wiedza na temat choroby, zmniejsza lęk, poczucie winy i dezorganizację w codziennym funkcjonowaniu. W ramach psychoedukacji uczymy wczesnego rozpoznawania objawów zwiastujących nawrót choroby i radzenia sobie z nimi w razie ich wystąpienia.

Usługi towarzyszące.

Lekarze psychiatrzy i psychologowie Poradni Zdrowia Psychicznego oprócz działalności medycznej wykonują także:

 • Badanie i opiniowanie osób dla potrzeb medycyny pracy
 • Badanie i wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia i przydatności do pracy
 • Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy
 • Poradnictwo dla rodzin pacjentów

Wróć na stronę informującą ogólnie o wszystkich poradniach i oddziałach - kliknij >>