Klub pacjenta

Klub pacjenta- sami o sobie

Klub Pacjenta przy Centrum Psychiatrii NZOZ ANIMA tworzą byli i obecni pacjenci oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 9 maja 2011r, kolejne organizowaliśmy co miesiąc . Od września b.r pacjenci wraz z personelem spotykali się cyklicznie co 2 tygodnie. Z rozmów na spotkaniach wynikła potrzeba zwiększenia częstotliwości spotkań do cotygodniowych – na co uzyskano aprobatę i akceptacje Klubowiczów. Obecnie spotkania Klubu Pacjenta odbywają się w sali terapii zajęciowej na terenie Oddziału Dziennego w każdy poniedziałek od godz. 13-15tej. Poza stałymi spotkaniami planujemy okolicznościowe- np. organizujemy „Andrzejki”, planujemy „Wigilię” .
Przy herbacie i samodzielnie upieczonym cieście albo zrobionej smacznej sałatce toczą się rozmowy o codzienności naszej- pacjentów Oddziału, wykonywanych przez nas pracach plastycznych, jak też dzielimy się refleksjami tych z nas którzy powrócili po terapii do pracy, na studia, do szkoły.
Na wielu odbytych spotkaniach poza ważnymi tematami dla każdego tj. tematami rodzinnymi, towarzyskimi, związanymi z chorobą i powrotem do zdrowia, przedstawiamy zaplanowane zagadnienia: czyjeś pasje, zainteresowania, ciekawe tematy. Była prelekcja i wymiana doświadczeń z zakresu fotografii, muzyki klasycznej, jazzowej, podstawowych zwrotów i informacji z zakresu j. angielskiego, wiedzy z zakresu ras psów- tematów będących w kręgu zainteresowań uczestników Klubu.
Na spotkaniach doradzamy sobie, jak szukać pracę, jak radzić sobie z codziennymi obowiązkami, jak rozwijać własne zdolności i zainteresowania, tworzymy grupę wspierającą się wzajemnie w poszukiwaniu celu i sposobów na zdrowienie i wychodzenie z choroby, izolacji.
Udzielamy się też na Facebook’owej stronie Klubu, zapraszamy do aktywności na tej stronie .
Zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach.