Poradnie i oddział na NFZ

W skład Centrum Psychiatrycznego ANIMA wchodzą następujące komórki organizacyjne usytuowane w 2 lokalizacjach -w Rzeszowie i w Kolbuszowej :

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Rzeszowie ul. Grabskiego 8/8a oraz w Kolbuszowej ul. Tyszkiewiczów 2:

Poradnia jest często pierwszym miejscem gdzie zgłasza się pacjent z osobistymi problemami do psychiatry czy psychologa. Zapewniamy profesjonalną diagnostykę, leczenie i terapię w warunkach ambulatoryjnych. W terapii zaburzeń łączymy model biologiczny – leczenie farmakologicze oraz psychoterapeutyczny – różne formy oddziaływań indywidualnych i grupowych…..

» więcej

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie ul. Grabskiego 8/8a oraz w Kolbuszowej ul. Tyszkiewiczów 2:

Gdy dziecko nie radzi sobie w szkole, ma trudności z koncentracją uwagi, zaburzenia pamięci, doznaje stresu, ma problemy osobowościowe, zaburzenia zachowania, specjaliści : psychiatra, psycholog, psychoterapeuta udzielą dziecku pomocy a rodzicom wskażą jak pracować z dzieckiem……

» więcej

3. Zespół Leczenia Środowiskowego w Rzeszowie ul. Grabskiego 8/15 oraz w Kolbuszowej ul. Tyszkiewiczów 2:

Zespół Leczenia Środowiskowego jest nowoczesną, kompleksową formą terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (przede wszystkim schizofrenia, choroba schizoafektywna, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, organiczne zaburzenia nastoju i osobowości). Spotkania odbywają się zarówno w siedzibie Zespołu, jak i w domu pacjenta…..

» więcej

4. Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny w Rzeszowie ul. Grabskiego 8/15 oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny  w Kolbuszowej ul. Tyszkiewiczów 2:

W Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym NZOZ ANIMA Centrum Psychiatrii w Rzeszowie oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Kolbuszowej można skorzystać z profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia i psychoterapii szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych: psychoz, zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości…..

» więcej

Wszystkie jednostki organizacyjne Centrum Psychiatrycznego ANIMA znajdują się pod poniższym adresem :

35-312 Rzeszów, ul. Grabskiego 8

Telefony rejestracji : 17 859 51 13

Telefon komórkowy do rejestracji : 883 382 550

Telefon do Oddziału Dziennego : 17 857 63 15

e-mail : anima@anima.rzeszow.pl

oraz

36-100 Kolbuszowa, ul. Tyszkiewiczów 2

Telefony rejestracji : 17 2230371

Telefon do Oddziału Dziennego : 17 5836331

e-mail : anima@anima.rzeszow.pl

Zapisz