Wspólnie tworzymy ANIMĘ

Z pasji i doświadczenia w leczeniu, z dążenia do profesjonalnej pomocy diagnostycznej i terapeutycznej, z przekonania że można robić to lepiej, powstał pomysł wspólnego tworzenia NZOZ ANIMA Centrum Psychiatrii.

Pracując na terenie Podkarpacia w różnych placówkach, zdobyliśmy zaufanie wielu pacjentów oraz poznaliśmy zapotrzebowanie środowiska na pomoc profesjonalną w dziedzinie psychiatrii, psychologii i psychoterapii.

Posiadamy wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy psychiatrycznej , psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz psychiatrii środowiskowej jak też doświadczenie w zakresie dobrej organizacji takiej opieki na wysokim poziomie.

Naszym pacjentom oferujemy kompleksowe leczenie ambulatoryjne ( PZP  i PLUW), ofertę oddziału dziennego (ogólnospychiatrycznego i rehabilitacyjnego)  oraz leczenie w formie wizyt domowych w środowisku pacjenta w ZLŚ.
W naszych działaniach podstawowe znaczenie ma troska o pacjenta i jego zdrowie.

Zatrudniamy wyszkolonych profesjonalistów : psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów podnoszących stale swoje kwalifikacje. Staramy się by o naszych pacjentów dbali lekarze , psychologowie i terapeuci prezentujący wysoki poziom etyczny.

Dbamy o dyskrecję i zaufanie do nas.

Interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z ponad 30 osób reprezentuje następujące specjalności :

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.