Ważne adresy

Prezentujemy Państwu, uszeregowane w kolejności alfabetycznej, ciekawe i wartościowe inicjatywy z zakresu polskiej psychiatrii, psychologii, psychoterapii oraz dziedzin pokrewnych :

Portal Psychologia.net.pl – Celem portalu jest jest popularyzowanie psychologii i innych nauk społecznych, wymiana doświadczeń między osobami profesjonalnie zajmującymi się psychologią oraz umożliwienie swobodnej wymiany poglądów.